Polityka prywatności-RODO

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Oświadczenie o Ochronie Prywatności

1.     Wymagane dane

 Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Twoich danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna tutaj . 

 Administratorem danych osobowych, których nam dostarczasz (jako osoba, której dane dotyczą), jest Onholidays Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5, 02-691 Warszawa

  Zbieramy następujące dane osobowe:

 •  imię,
 • nazwisko;
 • adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny;
 • data urodzenia
 • numer paszportu (przy wyjazdach poza UE)
 • adres poczty elektronicznej lub inne formy komunikacji elektronicznej
 • numer telefonu

 

 2.     Cel zbierania danych

 Zbieramy Twoje dane osobowe, aby zapewnić ci następujące usługi:

 •  Zbieranie adresów e-mail w celu wysyłania wiadomości mailowych z dokumentacją niezbędną do wykonywania czynności w zakresie podpisanych umów.
 •   Zbieranie adresów e-mail w celu wysyłania wiadomości mailowych z ofertami specjalnymi i adresów korespondencyjnych w celu przesyłania katalogów z ofertami.
 •   Zbieranie imion i nazwisk oraz dat urodzenia w celu wykonania czynności w zakresie podpisanych umów.
 •   Zbieranie imion i nazwisk oraz numerów telefonów/adresów e-mail w celu kontaktu z klientami poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej Firmy.

 

  3.     Sposób wykorzystania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w Onholidays Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5, 02-691 Warszawa, znajdującym się w Polsce.

Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w Onholidays Polska Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5, 02-691 Warszawa, które znajduje się w Polsce.

Twoje dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

 

4.     Okres przechowywania danych

 Na mocy przepisów prawa polskiego jesteśmy zobowiązani do przechowywania twoich dokumentów przez okres maksymalnie 10 lat (maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego), o ile dłuższy okres przechowywania nie wynika z przepisów szczególnych zgodnie z Polityką Zatrzymywania Danych. Po upływie tego okresu twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. Wszelkie dane osobowe zatrzymane w celu przesyłania informacji marketingowych i informacji o aktualizacji oferty będą przez nas przechowywane do czasu otrzymania zawiadomienia od osoby, której dane dotyczą, o chęci rezygnacji z otrzymywania takich informacji. Więcej informacji na temat naszego harmonogramu zatrzymywania danych osobowych znajduje się w Polityce Zatrzymywania/Przechowywania Danych.

 

5.     Prawa osoby, której dane dotyczą

 Osoba, która uzna, że przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, może zażądać wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z nami wysyłając wypełniony "Wniosek o Udostępnienie Danych Osoby, Której Dane Dotyczą" na adres korespondencyjny biura lub mailowo na adres biuro@onholidays.pl.

Wniosek o Udostępnienie Danych dostępny tutaj

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z Product Managerem wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@onholidays.pl lub list na adres ul. Obrzeżna 5, 02-691 Warszawa. Nasz Product Manager rozpatrzy skargę i podejmie działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę.

Formularz wycofania zgody dostępny jest tutaj

Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych i złożyć skargę do tego organu.

 

 

 

Polityka Cookies

W celu udostępnienia możliwości korzystania ze strony portalu używamy plików cookies. Informujemy, jakie pliki cookies będą przechowywane. W każdej chwili możesz zmienić te ustawienia w przeglądarce. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na poprawne działanie portalu internetowego.

Szczegóły znajdziesz na stronie Polityka Prywatności i Plików Cookie.

 

Rodzaje cookies wykorzystywanych na stronie:

Nazwa cookies Rodzaj Cel zapisania pliku
PHPSESSID2 Ciasteczko jest usuwane przy zamknięciu przeglądarki. Wymagane do powiązania kolejnych podstron w obrębie sesji przeglądarki podczas procesu rezerwacji. Używane również przy sprawdzeniu poprawności kodu Captcha dla danego użytkownika.
tid Ciasteczko jest usuwane przy zamknięciu przeglądarki. Ciasteczko używane przy powiązaniu kolejnych podstron w obrębie sesji przeglądarki. (logi są trzymane do 1 tygodnia).
c Okres ważności ciasteczka: 2 lata od ustawienia. Ciasteczko ustawiane przy zgodzie na pliki Cookie.
VC Ciasteczko jest usuwane przy zamknięciu przeglądarki. Kod waluty wybranej przez użytkownika
displayCookieConsent Okres ważności ciasteczka: rok od ustawienia. Ciasteczko ustawiane przy zgodzie na Politykę prywatności.

 

Komu możemy przekazać dane?

 

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

 

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

 

 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

 

 

Wdrożenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przeprowadziła Kancelaria Adwokacka Baraniewski & Kawa S.J.