Ubezpieczenie w czasie podróży

Zgodnie z ustawą, każda osoba uczestnicząca w imprezie turystycznej organizowanej przez onholidays Polska Sp. z o.o., objęta jest podstawowym ubezpieczeniem obejmującym koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajdą Państwo tu: Ogólne Warunki Ubezpieczenia . Numer Państwa rezerwacji jest jednocześnie numerem polisy ubezpieczeniowej. Nasi Klienci ubezpieczeni są w Europäische Reiseversicherung AG. Dla większego bezpieczeństwa rekomendujemy wszystkim swoim Klientom zawarcie dodatkowego ubezpieczenia, o szerszym zakresie, w ramach wariantów optymalnych (ubezpieczenie optymalne, ubezpieczenie optymalne z rozszerzeniem o choroby przewlekłe lub ubezpieczenie optymalne z rezygnacją). Pełną informację na ten temat otrzymają Państwo w punkcie sprzedaży.