Biuro Podróży Onholidays Polska

Formy Płatności

Formy Płatności


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży
Onholidays Polska Sp. z o.o.

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

§1 Informacje podstawowe.

1.1    Właścicielem Serwisu www.onholidays.pl jest Onholidays Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Obrzeżnej 5 (VI piętro), 02-961 Warszawa, NIP: 521-36-96-318, REGON: 361291638.

1.2    Serwis umożliwia Użytkownikom dokonywanie rezerwacji i zakup Imprezy Turystycznej poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej na www.onholidays.pl.

1.3    Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

1.4    Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska, warunki dokonania rezerwacji i zakupu Imprezy Turystycznej.

1.5    Założenie rezerwacji lub zakup Imprezy Turystycznej może również nastąpić telefonicznie w Onholidays Polska pod numerem wskazanym na stronie internetowej lub w biurze, którego adres znajduje się na stronie internetowej www.onholidays.pl.

1.6    Prezentowane na stronie internetowej materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§2 Ogólne zasady zakupu wycieczek.

2.1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko we własnym imieniu. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada on ważne zgodnie z prawem pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub za przekroczenie jego granic Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.

2.2. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem nieprawdziwego lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.3. Dane uczestnika Imprezy Turystycznej biorącego udział w Imprezie powinny zgadzać się z danymi w paszporcie przy podróżach poza teren Unii Europejskiej, a przy podróżach na terenie Unii Europejskiej z danymi zawartymi w dowodzie osobistym lub paszporcie. Za niezrealizowanie lub niewłaściwe zrealizowanie świadczeń ze względu na podanie błędnych danych Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność.

2.4. Przez cały czas trwania Imprezy Turystycznej Klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, a w szczególności ważny paszport, wymagane przy wjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.

2.5. Onholidays Polska Sp. z o.o. nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad lub przerw w dostępie do Systemu Rezerwacji Internetowej, nie gwarantuje również ciągłej i przebiegającej bez zakłóceń możliwości połączenia się z Systemem Rezerwacji Internetowej oraz co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Użytkowników co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

2.6. Dokonanie rezerwacji i zakupu Imprezy Turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Warunków Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych. Warunki Uczestnictwa regulują wzajemne prawa i obowiązki Klienta i Organizatora. Warunki te są dostępne na stronie www.onholidays.pl podczas zakładania rezerwacji, są one również wysyłane Klientowi wraz z Umową pocztą elektroniczną, jak również są udostępniane na każdą prośbę Klienta.

2.7. Ceny usług turystycznych prezentowane na stronie serwisu www.onholidays.pl mogą ulec zmianie m.in. z powodu zmian kursów walut lub z innych powodów określonych w Warunkach Uczestnictwa.

§3 Założenie rezerwacji.

3.1. Zarezerwowanie imprezy turystycznej może odbyć się przez Internet. Serwis umożliwia założenie rezerwacji na wybraną przez Klienta Imprezę Turystyczną, a dalszy proces rezerwacji odbywa się drogą mailową lub telefoniczną przy pomocy pracownika biura.

3.2. Szczegółowy opis przebiegu rezerwacji:

JAK ZAREZERWOWAĆ WYCIECZKĘ:

1. Wybór oferty - korzystając z naszego portalu za pomocą wyszukiwarki wybierz interesującą Cię ofertę.

2. Zarezerwuj ofertę - wybierz jeden ze sposobów zamówienia:

- przez Internet:

Zaznacz opcję „Rezerwuj”, wypełnij wymagane pola i zapoznaj się z Warunkami Uczestnictwa w imprezie turystycznej, następnie kliknij przycisk „Rezerwuj”. Po wypełnieniu  formularza rezerwacyjnego zostanie założona rezerwacja opcjonalna, a na stronie pojawi się potwierdzenie założenia rezerwacji oraz opcje płatności do wyboru. Na podany w zgłoszeniu adres otrzymasz mail z potwierdzeniem rezerwacji. Formularz zostanie też wysłany do  naszych konsultantów.

lub
Wyślij e-mail na adres biuro@onholidays.pl

3. Przesłanie i podpisanie dokumentów.

Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą i prześle wymagane do zawarcia umowy dokumenty. Należy je podpisać i odesłać zeskanowane na adres: biuro@onholidays.pl wraz z dowodem wpłaty zaliczki lub całości należności za imprezę turystyczną (zgodnie z warunkami uczestnictwa).

4. Płatność

Płatności za Imprezę można dokonać za pomocą przelewu bankowego, za  pomocą przekazu pocztowego, kartą kredytową lub e-przelewem.

Ważne! Aby skrócić czas oczekiwania na zaksięgowanie Twojej wpłaty i tym samym przyspieszyć proces rezerwacji prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres biuro@onholidays.pl

5. Potwierdzenie rezerwacji i dostarczenia dokumentów

Po zatwierdzeniu wpłaty, konsultant potwierdza rezerwację. Na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rezerwacji. Dokumenty podróży zostaną dostarczone drogą elektroniczną na adres e-mail, na dwa dni przed wylotem.

6. Potwierdzenie godzin wylotu

Pamiętaj, aby najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem imprezy potwierdzić ostateczne godziny  wylotu/wyjazdu

3.3. Podczas procesu rezerwacji Klient otrzymuje drogą elektroniczną Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej organizowanej przez Touroperatora. Warunki Uczestnictwa określają m.in. możliwość rezerwacji oraz warunki odstąpienia od umowy przez Klienta. Podpisanie Umowy przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją w/w warunków.

3.4. Dla wybranych ofert istnieje możliwość zamówienia usługi turystycznej wraz z uiszczeniem opłaty za nią poprzez system Przelewy24 na stronie www.onholidays.pl – tzw. rezerwacja on-line. Rezerwacja ta jest równoznaczna z rezerwacją miejsc na wybraną Imprezę Turystyczną. Rezerwacja taka jest również każdorazowo potwierdzana przez pracownika biura.

§4 Sposoby płatności za rezerwację.

4.1. W Onholidays Polska Klient ma do wyboru następujące formy płatności: przelew bankowy, przelew internetowy poprzez system Przelewy24 oraz kartę kredytową. Możliwość płatności kartą kredytową będzie każdorazowo potwierdzana przez pracownika biura.

4.2. Onholidays Polska ostatecznie potwierdzi założoną rezerwację pod warunkiem dokonania wpłaty wymienionej na Umowie na wskazany numer konta bądź płatności on-line poprzez system Przelewy24 oraz po przesłaniu czytelnie podpisanej Umowy oraz Warunków Uczestnictwa.

4.3. Pierwsza wpłata – zaliczka – wynosi od 10% do 20% ceny imprezy i jest płatna w momencie zakładania rezerwacji, a pozostała kwota powinna być uregulowana w terminie 31 dni przed rozpoczęciem.

4.4. Przy zakupie z oferty Last Minute (na mniej niż 30 dni przed wyjazdem) i ofert specjalnych, a przede wszystkim w przypadku ostatnich miejsc w środku transportu, gdy nie ma możliwości dokonywania rezerwacji wstępnych blokujących miejsca w systemach rezerwacyjnych konieczne jest dokonanie przedpłaty lub wpłacenie całości kwoty widniejącej na umowie. Jeżeli w międzyczasie oferta ulegnie wyprzedaniu, albo jej cena ulegnie zmianie, pracownik biura skontaktuje się z Klientem, poinformuje o aktualnej sytuacji, zaproponuje alternatywną ofertę lub wpłacone środki zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Onholidays Polska.

Płatność przelewem

4.6.1. Przelewu należy dokonać na konto bankowe Onholidays Polska: Bank ING 92 1050 1025 1000 0090 3055 1478. W tytule płatności należy podań numer rezerwacji z umowy zgłoszenia. Potwierdzenie przelewu należy niezwłocznie przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@onholidays.pl.

4.6.2. Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego będzie traktowane jako próba wyłudzenia i sprawa zostanie przekazana stosownym organom ścigania.

Płatność internetowa

4.7.1. Autoryzacja transakcji zapłaty on-line dokonywana jest przez centrum autoryzacyjne Przelewy24 przy współpracy z bankiem, który wydał kartę płatniczą lub w którym umieszczone jest konto bankowe Płacącego. Dane wprowadzone do formularza autoryzacji transakcji dotyczące posiadacza karty/konta (dane osobowe, numer karty/konta) przekazywane są bezpośrednio do centrum autoryzacyjnego. Po dokonaniu transakcji bank, w którym dokonano płatności, blokuje środki pieniężne, stanowiące wpłatę za zarezerwowany wyjazd. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24. W przypadku imprez z terminem wyjazdu bliższym niż 7 dni, akceptujemy wyłącznie przelew bankowy (na podstawie otrzymanego potwierdzenia zrealizowanej transakcji) lub gotówkę.

4.7.2. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na koncie bankowym, nie dochodzi do zakupu Imprezy Turystycznej.

§5 Cena wycieczki turystycznej.

5.1. Cena zakupionej Imprezy Turystycznej obejmuje wszystkie składniki, które są zawarte w opisie Imprezy Turystycznej i nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie.

5.2. Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży Imprezę już po dokonaniu przez Klienta rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek kosztów. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie lub w Warunkach Uczestnictwa, które Klient podpisuje przy dokonywaniu rezerwacji.

§6 Formy odbioru i dostarczania dokumentów.

6.1. Dokumenty podróży za zakupioną imprezę turystyczną zostaną dostarczone Państwu:

a)    drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu,

6.2. Do 24 godzin przed planowaną godziną wylotu Klient jest zobowiązany skontaktować się z Onholidays Polska lub Agentem u którego wykupił wyjazd w celu potwierdzenia godziny wyjazdu/wylotu.

6.3. Onholidays Polska każdorazowo poinformuje Klienta o wszelkich zmianach w rezerwacji.

§7 Zmiana rezerwacji.

7.1. Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie Imprezy Turystycznej możliwe jest na warunkach określonych w Warunkach Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych.

7.2. Dokonując zmian Klient powinien liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych.

§8 Warunki anulowania rezerwacji przez Klienta.

8.1. Dokonanie anulacji rezerwacji po zakupie imprezy  turystycznej możliwe jest na zasadach określonych w Warunkach Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych.

8.2. Dokonując anulacji rezerwacji Klient powinien liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów anulacji.

8.3. Anulowanie zarezerwowanej Imprezy Turystycznej dopuszczalne jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia anulowania rezerwacji (podając nazwisko osoby zgłaszającej i numer rezerwacji) na adres e-mail biuro@onholidays.pl.

8.4. Pracownik biura anuluje rezerwację wykupionej przez Klienta Imprezy Turystycznej, wyjaśni na jakich zasadach i w jakiej wysokości zostaną Klientowi zwrócone pieniądze wpłacone podczas rezerwacji Imprezy oraz wyjaśni przebieg całego procesu.

§9 Warunki anulowania rezerwacji przez Organizatora.

9.1. Zasady anulowania Imprezy przez Organizatora zawarte są w ogólnych Warunkach Uczestnictwa.

9.2. Informacje o ewentualnych zmianach w rezerwacji Klienta Imprezy będą niezwłocznie przesyłane przez pracowników biura Onholidays Polska pod wskazany na Umowie adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.

§10 Pozostałe postanowienia.

10.1. Po dokonaniu zakupu w systemie rezerwacji internetowej Klienta obowiązują dokumenty stanowiące integralną część Umowy zgłoszenia: Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych, informacje o warunkach ubezpieczenia (dostępne na stronie internetowej www.onholidays.pl)

10.2. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej uczestnictwo Klienta i/lub uczestników w zakupionej Imprezie Turystycznej, Klient może zrezygnować z wyjazdu lub zmienić uczestników na zasadach określonych w zaakceptowanych Warunkach Uczestnictwa.

10.3. Warunki ubezpieczenia Klienta wykupującego Imprezę Turystyczną zawarte są na stronie internetowej Organizatora. Zwyczajowo w przypadku Imprez Turystycznych Klient w cenie oferty jest ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Klient może się dodatkowo ubezpieczyć od chorób przewlekłych, od kosztów rezygnacji z Imprezy Turystycznej lub  od amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych.

10.4. Miejsce i sposób składania reklamacji określają Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych.

10.5. Onholidays Polska zobowiązuje się do rzetelnego informowania i przedstawiania ofert turystycznych zgodnie ze szczegółami przedstawionymi przez hotelarza, do natychmiastowego informowania Klienta o jakichkolwiek zmianach dotyczących rezerwacji Imprezy Turystycznej.

§11 Postanowienia końcowe.

11.1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

11.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Onholidays Polska rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.

11.3. Onholidays Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Onholidays Polska, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.

11.4. Korzystając z usług świadczonych przez Onholidays Polska, Klient oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są jasne i zrozumiałe i akceptuje jego postanowienia. W przypadku wątpliwości Klient może skontaktować się z Biurem w celu ich wyjaśnienia.