Biuro Podróży Onholidays Polska

Ważne przed wylotem

Dokumenty podróży

W chwili wykupienia wycieczki otrzymają Państwo dokument rezerwacji czyli Umowę o świadczenie usług turystycznych, która zawiera wszystkie niezbędne informacje/dane o Państwa imprezie turystycznej. Dokumenty podróży otrzymają Państwo na 2-3 dni przed wylotem w biurze, w którym dokonali Państwo rezerwacji lub na adres e-mail, który podali Państwo na umowie.

 

Przepisy i odpowiedzialność w przewozach lotniczych

Przewozy w międzynarodowym ruchu lotniczym podlegają w kwestiach: odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała pasażerów, opóźnienia pasażerów i/lub bagażu oraz zniszczenia, zagubienia lub uszkodzenia bagażu podróżnego, postanowieniom Porozumienia Montrealskiego lub Konwencji Warszawskiej. Który z tych dokumentów obowiązuje i na jakich warunkach jest stosowany, zależy od tego, którą konwencję dany kraj podpisał i ratyfikował.


Rozkład przelotu

Na 24 godziny przed wylotem Klient zobowiązany jest potwierdzić godzinę wylotu w punkcie sprzedaży imprezy turystycznej lub bezpośrednio u organizatora. Potwierdzenie terminu podróży powrotnej Klient zobowiązany jest potwierdzić u rezydenta.


ODPRAWA NA LOTNISKU

1. Po przybyciu na lotnisko (zarówno w Polsce, jak i miejscu wypoczynku) proszę sprawdzić na tablicy odlotów numer stanowiska przy którym będzie się odbywać odprawa check-in i udać się tam

2. Do odprawy bagażowej należy przygotować paszport lub dowód osobisty 

3. Po nadaniu bagażu, otrzymają Państwo kartę pokładową zawierającą informacje m.in.: o numerze miejsca w samolocie oraz przez którą bramkę (gate) nastąpi przejście do samolotu.

4. Prosimy udać się do stanowisk kontroli bezpieczeństwa, podczas której należy umieścić w pojemniku i położyć na taśmie urządzenia rentgenowskiego wszystkie przedmioty metalowe: klucze, zegarki, paski, bilon itp., sprzęt elektroniczny, w tym telefony komórkowe, bagaż podręczny, płyny (dodatkowe wskazówki niżej) oraz nakrycie wierzchnie

5. Podróżujący do portów lotniczych w państwach spoza strefy Schengen następnie przechodzą przez kontrolę dokumentów prowadzoną przez Straż Graniczną. Pasażerowie lecący na lotniska w państwach członkowskich Układu z Schengen nie przechodzą dodatkowej kontroli dokumentów.

6. W kolejnym kroku należy stawić się we wskazanym na otrzymanej przy odprawie biletowo-bagażowej karcie pokładowej wyjściu „gate” o godzinie ustalonej przez przewoźnika i wpisanej w pozycji „boarding time”. Tu zostaną Państwo poproszeni o okazanie karty pokładowej i dowodu tożsamości. Ważnym jest, aby przed udaniem się do odpowiedniego wyjścia podróżny zweryfikował informację o godzinie rozpoczęcia odprawy i numeru wyjścia wyświetlanych na monitorach informacyjnych znajdujących się na terenie terminala.

7. Do samolotu pasażerowie udają się bądź przechodząc przez tzw. „rękaw” bądź specjalnie w tym celu podstawionym autobusem. Przed odprawą bezpieczeństwa do dyspozycji podróżnych pozostaje zawsze pracownik na stanowisku odpraw onholidays Polska (o lokalizację stanowiska można zapytać się w okienku informacji lotniskowej).

Przepisy wjazdowe, wizy
Obywatele polscy podróżując po krajach Unii Europejskiej Strefy Schengen, przekraczają granice na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. Dzieci powinny posiadać swój paszport. Pozostałe kraje które nie należą do Strefy Schengen wymagają obowiązkowo paszportu (bardzo często taki paszport musi mieć jeszcze minimum 6 miesięcy ważności od chwili powrotu z wakacji). Najbardziej aktualne przepisy wjazdowe do danego kraju znajdą Państwo na https://polakzagranica.msz.gov.pl/