Biuro Podróży Onholidays Polska

Przepisy Wjazdowe

Bułgaria

Obywatele Polski mogą przekraczać granicę Bułgarii na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. Dokument musi być ważny co najmniej 3 miesiące od daty powrotu do kraju. Niepełnoletnie dzieci również przekraczają granicę na podstawie własnego dowodu osobistego lub własnego paszportu. 


Grecja

 Obywatele Polski mogą przekraczać granice Grecji na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. Dokument musi być ważny co najmniej 3 miesiące od daty powrotu do kraju. Niepełnoletnie dzieci również przekraczają granicę na podstawie własnego dowodu osobistego lub własnego paszportu. 


Albania

Obywatele Polski mogą przekraczać granicę Albanii bez wizy i na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. Dokument musi być ważny co najmniej 3 miesiące od daty powrotu do kraju. Niepełnoletnie dzieci również przekraczają granicę na podstawie własnego dowodu osobistego lub własnego paszportu.

Rodzic podróżujący z dzieckiem, bez drugiego rodzica, musi posiadać potwierdzoną notarialnie zgodę drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę. Dokument ten musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język angielski. Bez takiej zgody mogą nie zostać wpuszczeni na pokład samolotu. Taką samą zgodę muszą posiadać dziadkowie lub inne osoby (wujostwo, znajomi), którzy zabierają dziecko w podróż bez rodziców.


 Turcja

Aby wyjechać do Turcji od 19 kwietnia 2022 roku wystarczy posiadać ważny przez co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu dowód osobisty 


Egipt

1. WIZA -  Hurghada (HRG) - Wiza nie jest wliczona w cenę wyjazdu i należy ją wykupić dodatkowo. Wiza kosztuje 25 USD w banku na lotnisku/on-line lub 28 USD u pośrednika na lotnisku i ma postać znaczka, który wklejany jest do paszportu. Wystawiana jest na okres 30 dni i o jej przedłużenie można ubiegać się w miejscowym urzędzie paszportowym. Wiza dla dzieci od 2 lat, które wjeżdżają na podstawie własnego paszportu, również nie jest wliczona w cenę wyjazdu. Wizę można również wyrobić przed wyjazdem za pośrednictwem strony internetowej https://visa2egypt.gov.eg/eVisa (najpóźniej 7 dni przed wylotem).

2. PASZPORT - powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia wjazdu na teren Egiptu.